Våra utbildningar

” UTBILDNING BUTIK GRUND ”
IMG_7960

Rosénssons erbjuder en populär och skräddarsydd 2-veckors, 70 tim praktisk  grundutbildning i butiksarbete med inriktning på (butik) dagligvaruhandeln som riktar sig till dig som vill arbeta i en livsmedelsbutik.

” Denna utbildning ger dig en bred kunskap och en grundutbildning i butiksarbete ( kassa, varuplock) på kort tid och framförallt en bra praktisk utbildning som ger mycket stora möjligheter till jobb”

 

 

FAKTA OM VÅR UTBILDNING I BUTIK:

 

 

-Utbildningarna inom dagligvaruhandel är designade utifrån att eleverna efter fullgjord
utbildning skall klara av att bemöta kunder, förstå vikten av service mot kund samt ha detaljerad kunskap kring specifika arbetsuppgifter.

-All utbildning sker i skarp miljö i butik.

-Eleverna har alltid en egen handledare som finns med under hela utbildningen.

-Vår filosofi är alltid att eleven skall känna sig delaktig och att varje moment är ”på riktigt”.

-Efter avslutad och fullgjord utbildning på Rosénssonsskolan, kvalitetssäkras utbildningen och
 eleven tillhandahålls ett intyg på utbildningen.

 

PRIS: 360:- tim exkl. moms /deltagare (min 2 deltagare per utbildning, 70 tim)

(alla våra utbildningar är 2-veckors kurser, 70 tim/2 v) ( 8 timmar dag inkl 1 tim frukost/lunch per dag )

 

Fakta om innehållet i vår praktiska 2-veckors grundutbildning i butik med inriktning på dagligvaruhandeln.
(Personlig handledare ingår i utbildningen)

 

-Förberedande (krav) webbutbildning (dagligvarubutik)  ca 1 dag (4 tim, 4 st webbutbildningar)
Efter godkänd utbildning så provas och utdelas arbetskläder, handskar och namnbricka
(Smörgåsfika ingår)

(kostnad webbutbildning & arbetskläder 300:- x 8 tim =2400:-

-Kassautbildning i skarp miljö 5 vardagar (35 tim)

-Varuplock (kolonialplock) i skarp miljö 5 vardagar (35 tim)

-Avslut med certifikat på fullgjord utbildning

 

FLER UTBILDNINGAR I BUTIK:

Nedan följer våra 9 separata utbildningar som är designade för dagligvaruhandeln.

1. Kassa, (2 veckor)

2. Bakning i butik, bake off, (4 veckor)
(pris: 300:- tim exkl. moms /deltagare för 4 veckor, 140 tim) (min 2 deltagare per utbildning)

3. Delikatess, (2 veckor)

4. Varuplock i butik, kolonialplock, (2 veckor)

5. Frukt och grönt, (2 veckor)

6. Mejeri, (2 veckor)

7. Frys , (2 veckor)

8. Ost & Charkplock, färskvaror, (2 veckor)

9. Post och Spel, förbutik, (4 veckor)
(pris: 360:- tim exkl. moms /deltagare för 4 veckor, 140 tim) (min 2 deltagare per utbildning)
(komplett utbildning för jobb i spelbutik, postombud, förbutiken i en dagligvarubutik)

 

Pris: 360:- tim exkl. moms /deltagare (min 2 deltagare per utbildning)
(alla våra utbildningar är 2 -veckors kurser, 140 tim)

Exempel:
-Om elev går utbildning 1+4, är utbildningstiden totalt (2+2)=4 veckor.
-Om elev går utbildning 3,5,6,7 och 8 är utbildningstiden totalt 2 veckor
-Om elev går utbildning 9 eller 2 är utbildningstiden  totalt 4 veckor

 

 

TEORETISK WEBBUTBILDNING: Ingår i alla utbildningar.
(Plats: Rosénssons utbildningslokal)

Webbutbildningen på 8 st kurser görs på nätet innan den praktiska utbildningen påbörjas.
(Tidsåtgång ca: 6-8 tim). Vid detta obligatoriska delmoment utvärderas elevens
baskunskaper för att kunna gå vidare sin utbildning i skarp miljö.

 

Webbaserade kravkurser:

1. Trygg Mat i Butik

2. Säkerhet för Butik

3. Id & ålderskontroll

4. Penningtvätt & säker korthantering

”Våra utbildningar ger dig bred kunskap och framförallt en snabb praktisk utbildning med en erfarenhet på kort tid med stora möjligheter till jobb”

 

För mer information angående våra utbildningar kontakta gärna oss:

Niklas Rosén
niklas@rosenssons.com Tel: Direkt: Växel: 040-555 485/Jourtel: 0734-33 34 49

 

IMG_7932