Rosénssons skriver 1 års avtal med Skånemejerierna

Rosénssons skriver 1 års avtal med Skånemejerierna

Rosénssons är jätteglada att vi har en ny storkund 2017-2018 som vi inlett ett intimt samarbete med!
Skånemejeriet är en av södra Sveriges största arbetsgivare och har mycket starka varumärken att erbjuda sina konsumenter.

Rosénssons kommer framöver att sköta allt från packning, order, leveranser, truckkörning och logistik för Skånemejeriet!

659_1