Rosénssons jobbar löpande med Skånemejerierna även under 2021

Rosénssons jobbar löpande med Skånemejerierna även under 2021

Rosénssons är jätteglada att vi har en ny storkund 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 som vi inlett ett intimt samarbete med!
Skånemejeriet är en av södra Sveriges största arbetsgivare och har mycket starka varumärken att erbjuda sina konsumenter.

Rosénssons kommer framöver att sköta allt från packning, order, leveranser, truckkörning och logistik för Skånemejeriet!

659_1