Jobbprojekt 2018!

Jobbprojekt 2018!

Helt i linje med vår satsning på offentliga upphandlingar, vinner Rosénssons Consulting ännu en upphandling och vi har nu ett ramavtal med Helsingborgs kommun!
Vi har fått i uppdrag av Helsingborgs kommun att praktiskt utbilda arbetslösa i b.l.a grundläggande butiksarbete för att stärka deras cv och därmed öka sina chanser på arbetsmarknaden, även jobbprojekt med 6 månaders anställning ingår i denna upphandling.