Transportutbildning

Transportutbildning

Lastbil

Bakgrund:

Åkerier och transportörer efterfrågar personal som har behörighet att framföra diverse fordon i form av förarbevis och körkort.

Arbetsdagen för en chaufför består även av en stor del uppgifter som inte finns med i utbildningarna för körtillstånden/körkorten.

I utbildningen som sker i skarp miljö får eleverna under 2 veckor växa in i rollen som chaufför för att sedan ha kompetens och kunskap för att jobba i en lönsam verksamhet.

Kursplanen består av:

 

 • Planering och turläggning av gods
 • Turoptimering
 • Godsskadehantering
 • Juridik kring ansvarsfrågor
 • Kundvård/kundbemötande
 • Arbetsmiljö i och kring bilen
 • Säkerhet.
 • Vad kostar det att driva ett åkeri?
 • Tidrapportering.
 • Debitering till kund.
 • Lönsamhet.

Efter avslutad utbildning på Rosénssonsskolan, kvalitetssäkras utbildningen med ett skriftligt och ett praktiskt prov. När eleverna fullgjort sin utbildning erhåller de ett intyg på utbildningen samt diplom.

Handledaren kommer även att hålla ett examenssamtal där eleven kommer att få feedback på sina styrkor och svagheter.

Tidsåtgång:                         2 veckor/elev (80 timmar)

Pris:                                       199 kr/timme/elev (minimum 1 elev)