Våra utbildningar

” UTBILDNING BUTIK GRUND ”
IMG_7960

Rosénssons erbjuder en populär och skräddarsydd 2-veckors, 70 tim praktisk  grundutbildning i butiksarbete med inriktning på (butik) dagligvaruhandeln som riktar sig till dig som vill arbeta i en livsmedelsbutik.

” Denna utbildning ger dig en bred kunskap och en grundutbildning i butiksarbete ( kassa, varuplock) på kort tid och framförallt en bra praktisk utbildning som ger mycket stora möjligheter till jobb”

 

 

FAKTA OM VÅR UTBILDNING I BUTIK:

 

 

-Utbildningarna inom dagligvaruhandel är designade utifrån att eleverna efter fullgjord
utbildning skall klara av att bemöta kunder, förstå vikten av service mot kund samt ha detaljerad kunskap kring specifika arbetsuppgifter.

-All utbildning sker i skarp miljö i butik.

-Eleverna har alltid en egen handledare som finns med under hela utbildningen.

-Vår filosofi är alltid att eleven skall känna sig delaktig och att varje moment är ”på riktigt”.

-Efter avslutad utbildning på Rosénssonsskolan, kvalitetssäkras utbildningen med ett skriftligt
och ett praktiskt prov. När eleverna fullgjort sin utbildning erhåller de ett intyg på utbildningen samt diplom.

-Handledaren kommer även att hålla ett examenssamtal där eleven kommer att få feedback på sina styrkor och svagheter.

 

 

PRIS: 199:- tim exkl. moms /deltagare (min 2 deltagare per utbildning, 70 tim)
(alla våra utbildningar är 2-veckors kurser, 70 tim)

 

Fakta om innehållet i vår praktiska 2-veckors grundutbildning i butik med inriktning på dagligvaruhandeln.
(Personlig handledare ingår i utbildningen)

 

-Förberedande webbutbildning 1 dag (8 tim)

-Kassautbildning i skarp miljö 5 vardagar (35 tim)

-Varuplock (kolonialplock) i skarp miljö 5 vardagar (35 tim)

-Individuell analys av egna styrkor och utvecklingsområden efter utbildningen

-Avslut med diplom och certifikat på fullgjord utbildning

 

FLER UTBILDNINGAR I BUTIK:

Nedan följer våra 9 separata utbildningar som är designade för dagligvaruhandeln.

1. Kassa, (1 vecka)

2. Bakning i butik, bake off, (2 veckor)

3. Delikatess, (2 veckor)

4. Varuplock i butik, kolonialplock, (1 vecka)

5. Frukt och grönt, (2 veckor)

6. Mejeri, (2 veckor)

7. Frys , (2 veckor)

8. Ost & Charkplock, färskvaror, (2 veckor)

9. Post och Spel, förbutik, (4 veckor)
(pris: 199:- tim exkl. moms /deltagare för 4 veckor, 140 tim) (min 2 deltagare per utbildning)
(komplett utbildning för jobb i spelbutik, postombud, förbutiken i en dagligvarubutik)

 

Pris: 199:- tim exkl. moms /deltagare (min 2 deltagare per utbildning)
(alla våra utbildningar är 2 -veckors kurser, 140 tim)

Exempel:
-Om elev går utbildning 1+4, är utbildningstiden totalt (1+1)=2 veckor.
-Om elev går utbildning 5-8 är utbildningstiden totalt 2 veckor
-Om elev går utbildning 9 är utbildningstiden  totalt 4 veckor

 

 

TEORETISK WEBBUTBILDNING: Ingår i alla utbildningar.
(Plats: Rosénssons utbildningslokal)

Webbutbildningen på 8 st kurser görs på nätet innan den praktiska utbildningen påbörjas.
(Tidsåtgång ca: 6-8 tim). Vid detta obligatoriska delmoment utvärderas elevens
baskunskaper för att kunna gå vidare sin utbildning i skarp miljö.

 

Webbaserade kravkurser:

1. Ny i Butik

2. Trygg Mat i Butik

3. Goda Affärer i butik

4. Säkerhet i Butik

5. Allergi i Butik

6. Våga fråga leg

7. Receptfria läkemedel

8. Penningtvätt

”Våra utbildningar ger dig bred kunskap och framförallt en snabb praktisk utbildning med en erfarenhet på kort tid med stora möjligheter till jobb”

 

För mer information angående våra utbildningar kontakta gärna oss:

Niklas Rosén
niklas@rosenssons.com Tel: Direkt: 0723-80 85 70/Jourtel: 0734-33 34 49

 

IMG_7932